Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring for nogles vedkommende. Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får mad udefra.

Det vil Middelfart, Kolding, Fredericia og Haderslev Kommuner nu gøre noget ved i samarbejde med Elbokøkkenet, University College Lillebælt og Public Intelligence.

Målet i projektet Fristelser i Øjenhøjde er via det fælleskommunale Elbo-køkken at udvikle måltider sammen med de ældre og deres pårørende, som frister småtspisende og underernærede ældre i eget hjem til at spise mere.

Projektet er støtte af Sundheds- og Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre mad til ældre i eget hjem.

Projektstart: september 2017
Projektslut: juni 2020